Hoofdstuk 14 - Water- en zouthuishouding

Een stabiele toestand van het interne milieu, homeostase genoemd, is essentieel voor de levensvatbaarheid van een organisme. De dagelijkse over- of onderconsumptie van zout en water als belangrijke bestanddelen van  voeding, kunnen de homeostase bedreigen. Van oudsher wordt hierbij de nier gezien als het belangrijkste regulerend orgaan van het interne milieu. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verstoringen van de zoutbalans en de waterbalans en de gevolgen daarvan.

Prof. dr. Liffert Vogt

Prof. dr. Liffert Vogt

hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder klinische nefrologie en nierfysiologie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Meer over water- en zouthuishouding