Hoofdstuk 52 - Voedingsonderzoek

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de verschillen zijn tussen voedingsonderzoek en geneesmiddelenonderzoek, en wat de voors en tegens van verschillende onderzoeksopzetten zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen observationele studies, waarin de verbanden tussen voedingsinname en ziekte worden onderzocht, en interventiestudies, waarin het effect van inname van een voedingsstof, voedingsmiddel of voedingspatroon op een gezondheidsparameter wordt getoetst.

Dr. ir. Nicole de Roos

Dr. ir. Nicole de Roos

universitair docent, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Websites waar voedingsonderzoek wordt vertaald naar de praktijk