Hoofdstuk 43 -Voeding op de Intensive Care

Dit hoofdstuk gaat in op de voeding van patiënten op de Intensive Care (IC) en welke problemen zich daarbij voor kunnen doen. Ernstige ziekte gaat namelijk gepaard met een complex van hormonale en metabole veranderingen;  de metabole stressrespons. Deze reactie maakt het mogelijk om de kritieke fase van de ziekte door te komen. De intensiteit en duur van de stressrespons zijn van grote invloed op de voedingstoestand. Iedere patiënt die langer dan 48 uur op de IC opgenomen ligt, heeft risico op ontwikkeling van ziektegerelateerde ondervoeding.  Aan bod komt het voeden in de verschillende metabole fasen, voedingsbehoefte,  voedingswijzen en monitoring van het voedingsbeleid van IC-patiënten.

Ben van der Hoven MD

Ben van der Hoven MD

internist-intensivist, afdeling IC Volwassenen, Erasmus MC, Rotterdam

 Patty Lakenman MSc

Patty Lakenman MSc

diëtist-onderzoeker, afdeling Inwendige Geneeskunde, divisie Diëtetiek, Erasmus MC, Rotterdam

Meer over voeding op de Intensive Care