Hoofdstuk 41 -Voeding en chirurgie

Kennis van de voedingstoestand van een patiënt is belangrijk voor het voorspellen van postoperatieve complicaties en het bevorderen van de meest optimale voedingstoestand door voedingsbehandeling. Voor patiënten met (een risico op) ondervoeding is het noodzakelijk om preoperatieve interventies toe te passen om de conditie en voedingstoestand van patiënt te optimaliseren voorafgaand aan electieve chirurgie, zelfs als dit leidt tot uitstel van een (oncologische) operatie. Voeding dient postoperatief zo snel mogelijk opgestart te worden, waarbij zoveel mogelijk gekozen wordt voor orale toediening. Dit hoofdstuk beschrijft de rol van voedingstoestand op het postoperatieve beloop, pre-operatief screenen en behandelen en overige aspecten van het voedingsbeleid rond chirurgie.

Dr. Kirsten van der Beek

Dr. Kirsten van der Beek

maag-, darm- en leverarts, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten Laurentius Ziekenhuis, Roermond

Dr. Stefan Bouwense

Dr. Stefan Bouwense

chirurg, afdeling Chirurgie, Maastricht UMC+, Maastricht

Prof. dr. Steven Olde Damink

Prof. dr. Steven Olde Damink

hoogleraar chirurgie, afdeling Chirurgie, Maastricht UMC+, Maastricht

Meer over voeding en chirurgie