Hoofdstuk 18 - Spierfunctie en beweging

Bewegen staat al jaren volop in de aandacht. De media zetten jong en oud aan tot meer bewegen. Daarbij groeit het risico dat bewegen wordt gezien als een panacee voor alle gezondheidsproblemen en dreigt het gevaar dat we het zicht op de relevantie van de werkelijke effecten van bewegen kwijtraken. De rol van bewegen voor de gezondheid verdient een genuanceerde kijk. Hoewel bewegen onlosmakelijk verbonden is met het gebruik van spieren, is het niet juist om te veronderstellen dat we spieren alleen hebben om te bewegen. In dit hoofdstuk worden de belangrijke functies van de spieren belicht die van belang zijn voor de diagnostiek en behandeling van de aan voeding en beweging gerelateerde functionele gezondheid.

Dr. Jaap Dronkers

Dr. Jaap Dronkers

senior onderzoeker, lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Hogeschool Utrecht, Utrecht

Meer over spierfunctie en beweging