Hoofdstuk 39 - Refeeding syndroom

Het refeedingsyndroom wordt gedefinieerd als het geheel van veranderingen in metabole processen die zich uiten in verstoringen van de vocht- en elektrolytenbalans na het herintroduceren van voeding die acuut of chronisch ondervoed zijn geraakt.. Het syndroom kan aanleiding geven tot ernstige complicaties met potentieel fatale gevolgen. Dit hoofdstuk gaat in op de epidemiologie, pathofysiologie, klinische symptomen, de diagnostiek, behandeling en monitoring van refeeding.

Ir. Suzanne ten Dam

Ir. Suzanne ten Dam

diëtist, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. Arthur van Zanten

Prof. dr. Arthur van Zanten

medisch Hoofd IC en Research, afdeling Intensive Care, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Meer over het refeeding syndroom