Hoofdstuk 44 - Preventie en voeding

De moderne geneeskunde uit de twintigste eeuw maakte, vooral door de ontdekking van virussen en bacteriën, korte metten met de humorenleer van Hippocrates en Galenus. Hoewel de leer van deze filosofen uit de oudheid is achterhaald, leidde deze wel tot zinvolle adviezen voor een gezonde levensstijl. Dit hoofdstuk bespreekt de populatiebenadering en de hoogrisicobenadering ten aanzien van de preventie van ziekte en de ethische aspecten die daarbij een rol spelen. Ook de impact van voeding in het licht van preventie wordt kort besproken. Voeding en preventie horen bij elkaar.

Prof. dr. ir. Jaap Seidell

Prof. dr. ir. Jaap Seidell

hoogleraar Voeding en gezondheid, afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Meer over preventie en voeding