Hoofdstuk 25 - Overgewicht en obesitas

De hoeksteen van de behandeling van overgewicht en obesitas is een gezonde leefstijl. Door biologische tegenreacties van het lichaam is blijvend fors gewichtsverlies bereiken met leefstijlveranderingen bij mensen met obesitas op de langere termijn moeizaam en vergt levenslang veel extra inspanning. Dit toont des te meer hoe belangrijk preventie van overgewicht en obesitas is. Dit laatste is voor een belangrijk deel ook een maatschappelijk aan te pakken kwestie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op overgewicht, het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico, de factoren die overgewicht in stand houden en op de multidisciplinaire behandeling van overgewicht en obesitas.

Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Prof. dr. Liesbeth van Rossum

internist-endocrinoloog, afdeling Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Dr. Bibian van der Voorn

Dr. Bibian van der Voorn

Landelijk projectmanager Care for Obesity, Vrije Universiteit Postdoc en obesitas-arts