Hoofdstuk 21 - Ondervoeding

Voedingstoestand omvat het hele spectrum van ernstige ondervoeding tot ernstige obesitas, maar ook een deficiëntie van één vitamine. Het Engelse malnutrition kan dan ook duiden op overvoeding, maar ook op ondervoeding. Dit hoofdstuk gaat in op ondervoeding. Allereerst wordt de definitie gegeven en vervolgens worden de screening en diagnostiek beschreven. Daarna worden de oorzaken en gevolgen en de prevalentie van ondervoeding besproken. Aangezien ondervoede patiënten meestal complexe patiënten zijn en ondervoeding een multifactoriële aandoening is, is een goede multidisciplinaire taakverdeling bij signalering, diagnostiek en behandeling ervan essentieel. Met de bespreking daarvan wordt dit hoofdstuk afgesloten.

Meer over ondervoeding

Dr.ir. Hinke Kruizenga

Dr.ir. Hinke Kruizenga

diëtist-onderzoeker, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen Amsterdam UMC en lectoraat Voeding & Beweging, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam