Hoofdstuk 13 - Micronutriënten

Micronutriënten zijn essentiële voedingsstoffen die voor een goede gezondheid regelmatig en in kleine hoeveelheden moeten worden ingenomen. Ze spelen een rol in vele belangrijke omzettingsreacties die ook vaak weer met elkaar verweven zijn en gezamenlijk de homeostase in stand houden. Micronutriënten zijn onder te verdelen in vitaminen, mineralen en spoorelementen. In dit hoofdstuk komen de meest relevante fysiologische en biochemische aspecten van de verschillende types micronutriënten aan de orde, onderverdeeld naar water- en vetoplosbare vitaminen, mineralen en spoorelementen . Daarbij wordt calcium en vitamine D in relatie tot de botstofwisseling, ijzer in relatie tot bloedarmoede en de B-vitaminen die betrokken zijn bij de methylatiecyclus speciaal belicht. Een overzicht van alle micronutriënten met onder meer de verschijnselen bij deficiëntie of overdosering is te vinden in overzichtstabellen.

Dr. ir. Alida Melse-Boonstra

Dr. ir. Alida Melse-Boonstra

universitair hoofddocent, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Prof. dr. Renger Witkamp

Prof. dr. Renger Witkamp

hoogleraar Nutritional Biology, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Meer over micronutriënten

Deze overzichten van de functie, wat er gebeurt bij te veel en te weinig en de bron van vitaminen en mineralen en zijn gemaakt door @Medics_AbuSaif