Hoofdstuk 47 - Metabool syndroom

Het metabool syndroom is een stofwisselingssyndroom dat bestaat uit een combinatie van verschillende gezondheidsklachten. In de definiëring wordt meestal aangehouden dat minimaal drie van de volgende vijf componenten aanwezig moeten zijn: centrale obesitas, insulineresistentie, hypertensie, een lage plasma-HDL-cholesterolwaarde en een hoge plasmatriglyceridenwaarde. Het behalen of behouden van een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon kan het gebruik van medicatie ter behandeling van de risicofactoren voorkomen of uitstellen. Dit hoofdstuk behandelt definities, prevalentie, risicofactoren  en preventie en behandeling van het metabool syndroom. Er wordt uitgebreid ingegaan op voedingsfactoren (macro- en micronutriënten en voedingspatronen) die extra aandacht vragen bij het metabool syndroom.

Dr. ir. Trudy Voortman

Dr. ir. Trudy Voortman

onderzoeksleider Voedings- en leefstijlepidemiologie, afdeling Epidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Ir. Iris van Damme

Ir. Iris van Damme

onderzoeker, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University, Wageningen