Hoofdstuk 19 - Lichaamssamenstelling

De lichaamssamenstelling geeft een beeld van de hoeveelheid spiermassa en vetmassa van een persoon en is een belangrijk onderdeel van de voedingstoestand van een patiënt. Diagnoses zoals ondervoeding en sarcopenie kunnen niet worden gesteld zonder informatie hierover. De lichaamssamenstelling, is voor onder andere functionaliteit, gezondheidstoestand en het risico op aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en sommige oncologische aandoeningen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de lichaamssamenstelling en directe, indirecte en dubbel indirecte methoden om de lichaamssamenstelling te meten (principes, uitkomstmaten en validiteit).

Dr.ir. Hinke Kruizenga

Dr.ir. Hinke Kruizenga

diëtist-onderzoeker, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen Amsterdam UMC en lectoraat Voeding & Beweging, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Standard operating procedures voor verschillende methoden van meten van lichaamssamenstelling