Hoofdstuk 10 - Koolhydraten

Koolhydraten zijn belangrijke macronutriënten die een rol spelen in de biosynthese van verschillende structuren en moleculen, maar ook bijdragen aan de energiebehoefte. Koolhydraten kunnen worden onderscheiden op basis van hun grootte, zoals enkelvoudige koolhydraten, monosacchariden en meervoudige koolhydraten, polysachariden. Daarnaast zijn er nog andere details waarop koolhydraten geclassificeerd kunnen worden. Na inname verschillen de koolhydraten wat betreft metabole respons en biologische beschikbaarheid. De glycemische index is hier een goed voorbeeld van. Koolhydraten staan vanwege hun energetische waarde en response op het hormoon insuline vooral in de belangstelling bij suikerziekte. De vraag ligt dan ook voor de hand of koolhydraatbeperking bij suikerziekte zinvol is. Al deze aspecten komen in dit hoofdstuk uitvoerig aan bod.

Prof. dr. Fred Brouns

Prof. dr. Fred Brouns

em. hoogleraar Voedingsleer, afdeling Humane Biologie, Maastricht University, Maastricht

Meer over koolhydraten