Hoofdstuk 40 - Interacties tussen voeding en medicatie

De werking en de bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door voeding. Andersom wordt er vaak een verband, al dan niet causaal, gezien tussen geneesmiddelgebruik en de voedingstoestand. Directe interactie kan plaatsvinden op verschillende niveaus: farmaceutisch, farmacokinetisch of farmacodynamisch. Interactie met voeding is zeker bij nieuwe orale, geneesmiddelen niet altijd goed onderzocht en lang niet altijd voorspelbaar. Patiënten en behandelaren dienen alert te zijn op interacties tussen voeding en geneesmiddelen. In dit hoofdstuk worden belangrijke interacties tussen voeding en geneesmiddelen beschreven en toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Dr. Marleen Kemper

Dr. Marleen Kemper

ziekenhuisapotheker, Apotheek, Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. Renger Witkamp

Prof. dr. Renger Witkamp

hoogleraar Nutritional Biology, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen