Hoofdstuk 1 - Gezonde voeding

Een gezond voedingspatroon vermindert het risico op chronische ziekten en draagt daarmee bij aan het verminderen van de ziektelast en de zorguitgaven. Adviezen over een gezond voedingspatroon worden gegeven op basis van consensus en gedegen wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn de resultaten van gerandomiseerde klinische studies en prospectief cohortonderzoek het meest relevant.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop voedingsadviezen in Nederland tot stand komen, de verschillende typen voedingsonderzoek en hun relevantie voor deze adviezen, hoe wetenschappelijke inzichten over voeding en gezondheid worden vertaald in concrete voedingsadviezen, en wat deze adviezen voor verschillende groepen Nederlanders zijn. Verder wordt inzicht gegeven in de betekenis van de verschillende voedingsnormen en overzichten van de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen in de “Schijf van Vijf”. Ten slotte wordt kort ingegaan op enkele aspecten die een rol spelen bij voedselkeuze of daarop van invloed zijn.

dr.ir. Lisette Brink

dr.ir. Lisette Brink

expert Voeding en Gezondheid, Voedingscentrum, Den Haag

dr. Daniëlle Wolvers

dr. Daniëlle Wolvers

coördinator Kennis, Expert Voeding en Gezondheid, Voedingscentrum, Den Haag

Meer over gezonde voeding

Podcasts