Hoofdstuk 4 - Functie-onderzoeken van de tractus digestivus

Ziekten die kunnen leiden tot malabsorptie en ondervoeding kunnen met behulp van beeldvorming, endoscopie en histologisch onderzoek worden aangetoond. Functiestoornissen van de tractus digestivus daarentegen zijn met endoscopie of beeldvorming niet te detecteren, daartoe zijn specifieke functieonderzoeken nodig. In dit hoofdstuk worden de meest frequent toegepaste functieonderzoeken van de  oesofagus, maag, dunne darm, colon en endeldarm besproken door het beschrijven van de principes, interpretatie en indicaties. Aan bod komen hoog resolutie manometrie, 24-uurs ambulante pH-meting, 24-uurs impedantiemeting, maagzuursecretiemeting, maagledigingsonderzoek voor vast en vloeibare consistentie, H2-ademtesten, antroduodenale manometrie, dumping provocatietest, anorectaal functieonderzoek, colon passagetijd meting en colon manometrie.

prof.dr. Ad Masclee

prof.dr. Ad Masclee

hoogleraar Maag-, darm- en leverziekten, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht UMC+, Maastricht

Meer over functie-onderzoeken van de tractus digestivus