Hoofdstuk 23 - Frailty

Frailty of kwetsbaarheid wordt gezien als het gevolg van een metabole, immunologische en endocriene disbalans waarbij een combinatie van apoptose, veroudering, autofagie en mitochondriële disfunctie een centrale rol. Tegenwoordig wordt frailty vaak vanuit multidimensioneel perspectief benaderd, waarbij naast het lichamelijke domein ook aandacht is voor het psychische en sociale domein. Frailty resulteert in onder andere ernstige complicaties, zoals valincidenten, zorgafhankelijkheid, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Dit hoofdstuk gaat uitgebreid in op de instrumenten die In Nederland worden gebruikt om frailty te diagnosticeren en om de aanpak om frailty tegen te gaan.

Dr. Harriёt Jager-Wittenaar

Dr. Harriёt Jager-Wittenaar

lector Malnutrition and Healthy Ageing, Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Meer over frailty