Hoofdstuk 27 - eetstoornissen

Eetstoornissen betreffen in het algemeen stoornissen in het doen én denken rond eten. Kenmerkend voor eetstoornissen zijn een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. Een eetstoornis is een psychiatrische aandoening met gedrag dat kan leiden tot somatische complicaties en irreversibele schade, met name bij kinderen. In dit hoofdstuk worden de diagnostiek en behandeling van verschillende eetstoornissen beschreven. De etiologie van eetstoornissen is multifactorieel en vraagt een multidisciplinaire behandeling.

Dr. Annemarie van Bellegem

Dr. Annemarie van Bellegem

kinderarts sociale pediatrie, afdeling Kindergeneeskunde sociale pediatrie, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam

Laura Sonneveld MSc

Laura Sonneveld MSc

kinderarts, afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Meer over eetstoornissen

Podcasts