Hoofdstuk 46 - Depressie

Depressie staat van alle ziekten wereldwijd op nummer vier wat betreft de ziektelast. Behandeling met medicatie of psychotherapie is niet altijd succesvol en ongeveer 30% van de patiënten ervaart meerdere depressieve episoden gedurende het leven. Mede daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor de mogelijkheden tot preventie van depressie. In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van kennis omtrent primaire en secundaire preventie van depressie door voeding en voedingsgedrag behandeld.

Prof. dr. ir. Marjolein Visser

Prof. dr. ir. Marjolein Visser

hoogleraar Gezond ouder worden, afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer

Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer

hoogleraar Voeding voor Gezond Leven, afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Meer over depressie en en voeding