Hoofdstuk 24 - Cachexie

Cachexie is een term die gebruikt wordt voor ziekte-gerelateerd spierverlies. Van oudsher wordt de term gebruikt om patiënten te beschrijven die zeer mager zijn en door de ziekte vele kilo’s zijn afgevallen. De term cachexie komt van het Griekse ‘kakos’ en ‘hexis’ wat gecombineerd ‘slechte toestand’ betekent. De huidige definitie richt zich meer op het spierverlies in combinatie met gewichtsverlies in de loop van enkele maanden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diagnostiek van cachexie om zo vroeg mogelijk te kunnen starten met de behandeling ervan.

Dr. Klaske van Norren

Dr. Klaske van Norren

universitair docent, afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Meer over cachexie