Berekening van de lichaamssamenstelling met bio elektische impedantie analyse

In onderstaande berekeningssheet kan de vetvrije massa (VVM), de vetmassa (VM), de vetvrije massa index (VVMI), de vetmassa index (VMI), de appendiculaire skeletspiermassa (ASSM) en de appendiculaire skeletspiermassa index (ASSMI) berekend worden.

Voor die berekening zijn verschillende formules beschikbaar. De verantwoording van deze keuze en de formules en normaalwaarden zijn te vinden in hoofdstuk 19 van Leerboek Voeding en in hoofdstuk 2 van Zakboek Diëtetiek.