Hoofdstuk 51 - Belangen, bias en boodschap aan de patiënt

Voedingsonderzoek is in verschillende opzichten anders dan geneesmiddelenonderzoek. Onderzoek naar voedingseffecten is complex en vaak moeilijk uitvoerbaar en daardoor extra gevoelig voor methodologische fouten. Daarnaast spelen er rond voedsel en voeding belangen die invloed kunnen hebben op het onderzoek, de interpretatie van de uitkomsten, de communicatie daarover en de meningen van experts, consumenten en patiënten. Dit hoofdstuk gaat in op deze belangen en de vertaalslag die zorgprofessionals moeten maken bij het overbrengen van wetenschappelijke bevindingen naar adviezen in de praktijk.

Dr.ir. Peter Zock

Dr.ir. Peter Zock

gastmedewerker, afdeling Voeding en Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Meer over belangen, bias en boodschap aan de patiënt