Hoofdstuk 2 - Anatomie en functie van de tractus digestivus

Een hoofdfunctie van de tractus digestivus is verteren van voeding en opname van voedingsstoffen. Orofarynx, oesofagus, maag, duodenum, ileum, jejunum en colon leveren allemaal een bijdrage aan het spijsverteringsproces. Ter plaatse van het duodenum bevinden zich de afvoergangen van de lever en het pancreas, die daarbij ook een rol vervullen.

Door de spijsverteringssappen en de darmwandenzymen, wordt de voeding afgebroken en geschikt gemaakt voor absorptie. De afbraak en absorptie van voedingsstoffen wordt daarnaast beïnvloed door hormonen en het autonome zenuwstelsel. Dit zenuwnetwerk regelt bovendien de benodigde peristaltiek. Daarnaast bevat de darm een zeer uitgebreid immuunsysteem om onderscheid te kunnen maken tussen de commensale flora en potentieel schadelijke pathogenen. In het colon zorgt het microbioom voor de laatste restjes vertering. In dit hoofdstuk wordt de anatomie en functies van de verschillende compartimenten van de tractus digestivus besproken.

dr. Ad van Bodegraven

dr. Ad van Bodegraven

maag-, darm- en leverarts, afdeling MDL, Zuyderland MC, Geleen

Meer over de anatomie en functie van de tractus digestivus